(ĐTCK) Doanh nghiệp là đội ngũ kiến tạo nền kinh tế đất nước, làm ra của cải, vật chất cho xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục triệu lao động. 

Muốn có nền kinh tế mạnh phải có các doanh nghiệp mạnh, đội ngũ doanh nhân giỏi. Xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh là tạo tiền đề cho nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Đây không chỉ là trách nhiệm của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân mà của cả hệ thống chính trị, trong đó có báo chí.

Đối với báo chí nói chung và báo chí kinh tế nói riêng, hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân luôn là mảng đề tài phong phú, đa dạng, từ việc thực thi pháp luật về đầu tư, kinh doanh đến cạnh tranh, năng suất, chất lượng, hiệu quả, lợi nhuận, vốn, công nghệ, lao động, việc làm, thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ… Hầu như không có tờ báo nào không đề cập đến các vấn đề của doanh nghiệp, doanh nhân, bởi doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế và mọi địa phương trên cả nước.

Có thể nói, sự phát triển của báo chí gắn chặt với sự vận động của nền kinh tế và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Báo chí không chỉ là tấm gương phản chiếu thực trạng và những chuyển biến, những thay đổi của đất nước, của nền kinh tế, của cộng đồng doanh nghiệp mà còn có vai trò cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức và phản biện chính sách, góp phần tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội và môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư - kinh doanh.

Báo chí đã và đang đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các nhà hoạch định chính sách và các đối tượng thực thi chính sách bằng việc phát hiện và phản ánh cả các mặt tích cực cũng như những bất cập, tồn tại trong quá trình thực thi luật pháp, chính sách, tạo diễn đàn trao đổi nhằm hoàn thiện luật pháp, chính sách.

Báo chí cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường, với đối tác, giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng, người tiêu dùng và xây dựng, củng cố niềm tin với đối tác. Thông tin quảng bá doanh nghiệp đã và đang trở thành một xu hướng lớn trong thông tin báo chí, góp phần giúp doanh nghiệp củng cố vị thế trong thị trường cạnh tranh gay gắt.

Đặc biệt, báo chí là một kênh thông tin nhanh chóng, hữu hiệu giúp các doanh nghiệp trong nước vươn tới các thị trường xa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước đang diễn ra ngày một sâu rộng. Như vậy, ở chiều ngược lại, sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cũng không thể thiếu vắng vai trò của báo chí.

Tuy nhiên, con đường mà báo chí và cộng đồng doanh nghiệp đang cùng đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng, suôn sẻ. Nhận thức về những “ổ gà” trên con đường này nhiều lúc xuất phát từ quan điểm khác nhau đối với cùng một sự việc, một hành động. Bởi lẽ dĩ nhiên, không doanh nghiệp nào muốn bị “đụng chạm”, bị phơi bày trước công luận về những mặt tồn tại, yếu kém.

Những cơ quan báo chí nghiêm túc và là người bạn đồng hành chân chính của doanh nghiệp luôn chọn cách ứng xử có trách nhiệm, nhìn nhận vấn đề một cách tổng thể, toàn diện để đảm bảo cân đối thông tin, phát hiện và nêu được những tấm gương điển hình về doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính, có hiệu quả, đóng góp nhiều cho xã hội, đồng thời cũng phát hiện, góp tiếng nói cảnh báo để chấn chỉnh cái sai nhưng không triệt tiêu sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đó cũng chính là cách để báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp.

Người quan sát
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.