(ĐTCK) Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm 2016, cả nước đã thoái vốn được 2.921 tỷ đồng, thu về 5.767 tỷ đồng, trong đó 5 lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng - tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư đều đạt mục tiêu kế hoạch. 

Riêng các tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước đã thoái vốn được 381 tỷ đồng, thu về 424 tỷ đồng. Riêng Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán phần vốn nhà nước 1.277 tỷ đồng, thu về 3.374 tỷ đồng. Ngoài ra, tại các lĩnh vực khác, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn được 1.261 tỷ đồng, thu về 1.968 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, tính lũy kế 8 tháng đầu năm 2016 (tính đến ngày 20/8/2016), đã có 48 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 tổng công ty. Tổng giá trị thực tế của 48 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 31.905 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 23.280 tỷ đồng.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.