(ĐTCK) Số liệu vừa được Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cập nhật cho thấy, 8 tháng năm nay đã cổ phần hóa được 42 doanh nghiệp và 2 đơn vị sự nghiệp công lập, giải thể 9 doanh nghiệp, phá sản 1 doanh nghiệp, bán 1 doanh nghiệp.

Hiện tiến độ hoàn thiện chính sách phục vụ cho thúc đẩy tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang bị chậm. Theo kế hoạch, các bộ phải trình để Chính phủ, Thủ tướng ban hành 23 nghị định, quyết định và đề án thuộc lĩnh vực sắp xếp, đổi mới, nhưng đến ngày 29/8 các bộ trình được 12 văn bản, còn nợ 6 văn bản. Trong đó, Bộ Tài chính nợ 2 văn bản; Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi bộ nợ 1 văn bản.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.