(ĐTCK) Tổng cục thống kế vừa thông báo tình hình khai thác thủy sản trong tháng 7 và lũy kế 7 tháng đầu năm 2014.

Cụ thể, sản lượng thủy sản tháng 7/2014 ước tính đạt 595.900 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, cá đạt 418.500 tấn, tăng 2%; tôm đạt 96.200 tấn, tăng 8,3%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 365.000 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 257.400 tấn, tăng 1%; tôm đạt 85.800 tấn, tăng 9%. Sản lượng tôm nuôi đạt khá do diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tiếp tục tăng và sản lượng đạt khá trong khi nuôi cá tra vẫn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, khai thác thủy sản trong tháng nhìn chung thuận lợi. Sản lượng ước tính đạt 230.900 tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khai thác biển đạt 213.700 tấn, tăng 4,2%.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 3.462.400 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 2.546.800 tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 410.500 nghìn tấn, tăng 18%.

T.Thanh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.