Với cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 263 triệu USD trong kỳ 2 tháng 6/2016, Việt Nam tiếp tục là quốc gia xuất siêu 1,7 tỷ USD nửa đầu năm 2016.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6 năm 2016 (từ 16/6/2016 đến 30/6/2016) đạt gần 15,12 tỷ USD, tăng 5,2%, tương ứng tăng 741 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2016.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 9,48 tỷ USD, tăng 4,3% tương ứng tăng 389 triệu USD so với nửa đầu tháng 6/2016.

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 6/2016 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 6/2016 đạt gần 162,57 tỷ USD, tăng 2,4%, tương ứng tăng hơn 3,76 tỷ USD so với 6 tháng năm 2015.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 6/2016 đạt hơn 104,44 tỷ USD, tăng 3,6% tương ứng tăng hơn 3,64 tỷ USD so với 6 tháng năm 2015 và chiếm 64,2% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 6/2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 263 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 6/2016 thặng dư gần 1,7 tỷ USD.

Trong đó, khối doanh nghiệp FDI đạt mức thặng dư trong kỳ 2 tháng 6/2016 đạt hơn 1,12 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của khối này từ đầu năm đến hết tháng 6/2016 đạt mức thặng dư gần 10,25 tỷ USD.

Theo DĐDN
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.