(ĐTCK) Ngày 21/9, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố báo cáo kết quả 15 năm thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ -Vì một thế giới không có ai bị bỏ lại phía sau.
43 triệu người đã thoát khỏi tình trạng nghèo đói

Ảnh Internet

Chính phủ Việt Nam luôn xác định việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ là mục tiêu quốc gia, có tầm quan trọng đặc biệt và liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội, lấy việc cải thiện điều kiện sống của con người làm trọng tâm. Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, cách làm phù hợp với hoàn cảnh, phát huy sức mạnh tổng hợp và tham khảo các bài học kinh nghiệm của các nước trong quá trình thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ .

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, tỷ lệ nhập học đúng tuổi ở bậc tiểu học đạt 99%, tỷ lệ đi học của trẻ em trai và em gái nhìn chung là ngang bằng nhau, thể hiện rõ sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong việc tạo điều kiện bảo đảm quyền lợi học tập của trẻ em.

Bên cạnh đó, một số kết quả khác về chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, phòng chống lạm dụng đối tượng yếu thế, biến đổi khí hậu, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, chăm sóc sức khỏe vị thành niên cũng như tiến bộ trong bình đẳng giới…

Việt Nam luôn chủ động và tìm nhiều biện pháp thực hiện mục tiêu TNK theo hướng bền vững, hài hòa và bảo đảm quyền thụ hưởng thành quả của tăng trưởng kinh tế cho các đối tượng, nhất là đối với người nghèo.

Việt Nam đã rút ra 2 bài học là, quốc gia hóa và lồng ghép các mục tiêu cụ thể  vào hệ thống kế hoạch, chương trình, chính sách quốc gia, phù hợp với điều kiện cụt hể của đất nước; Xây dựng mô hình tăng trưởng toàn diện, kết hợp phát triển kinh tế với xã hội, bảo vệ môi trường, vì người nghèo.

Đặc biệt, đã có khoảng 43 triệu người đã thoát khỏi tình trạng nghèo đói trong giai đoạn 1993-2008. Đây là điểm sáng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của thế giới, được cộng đồng quốc tế công nhận và khuyến khích nhân rộng điển hình.

Bà Pretibha Mehta, đại diện UNDP nhấn mạnh, rất ít quốc gia đạt được kết quả như Việt Nam và đây là kết quả của một quá trình phấn đấu liên tục, có hiệu quả.

Các chuyên gia quốc tế khuyến nghị, thời gian tới Việt Nam cần phát huy hơn nữa kết quả đạt được, tổng kết bài học thực tiễn trên cơ sở huy động và sử dụng nguồn lực tổng hợp; lấy nội lực làm chủ đạo. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và khuyến khích sự sẵn sàng tha gia, đóng góp của các tầng lớp xã hội, cá nhân vào việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.