(ĐTCK) Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Công thương, tháng 4/2015, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 13,8 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng 3 và tăng 6,6% so với tháng 4 năm 2014.

Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,3 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng 3 và tăng 12,9% so với tháng 4 năm 2014.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với tăng 3,8 tỷ USD), trong đó kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 15 tỷ USD, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước; của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 35,1 tỷ USD, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 12,6%; Nếu không kể dầu thô, ước đạt 33,8 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2014.

Về nhập khẩu, tháng 4, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 14,4 tỷ USD, giảm 2,3% so với tháng 3 và tăng 19,3% so với tháng 4 năm 2014, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,7 tỷ USD, giảm 2,6% so với tháng 3 và tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 53,1 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 32,3 tỷ USD, tăng 27,8%, chiếm tỷ trọng 60,9% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 20,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 39,1% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Về cán cân thương mại nhập siêu tháng 4 ước 600 triệu USD, giảm 57% so với nhập siêu của tháng trước, bằng 4,1% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, nhập siêu khoảng 2,99 tỷ USD, chiếm 6% kim ngạch xuất khẩu, trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 5,7 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 2,7 tỷ USD.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.