(ĐTCK) Theo Bộ Tài chính, kết thúc năm 2016, đã có gần 564.500 doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng, bằng 99,6% số doanh nghiệp đang hoạt động; đã hoàn thành cấp mã số thuế tự động; triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử tại 5 cục thuế.

Tuy nhiên, cùng với triển khai các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế nhằm giảm chi phí và thời gian tuân thủ cho doanh nghiệp, thì thực tế đã phát sinh các hành vi lợi dụng sự thông thoáng này để gian lận thuế.

Ngành thuế đã tăng cường các biện pháp thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong năm 2016, cơ quan thuế đã thực hiện kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế gần 930.000 hồ sơ; thanh tra, kiểm tra gần 82.000 doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu cho ngân sách nhà nước 14.500 tỷ đồng; thu được 42.000 tỷ đồng nợ thuế (số dư nợ thuế đến cuối năm 2016 khoảng 72.400 tỷ đồng, giảm 2% so cuối năm 2015); chuyển cơ quan công an 2.776 hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.