(ĐTCK) Theo Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, 10 tháng đầu năm nay, cả nước cổ phần hóa được 50 doanh nghiệp và 3 đơn vị sự nghiệp công lập, giải thể 10 doanh nghiệp. 

Trong 10 tháng qua, các doanh nghiệp đã bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại các doanh nghiệp khác với tổng giá trị theo sổ sách là hơn 2.814 tỷ đồng, thu về trên 5.086 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, một số bộ vẫn chậm hoàn thiện cơ chế phục vụ cho thúc đẩy tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 này của Ban chỉ đạo là đôn đốc các bộ khắc phục sự chậm trễ này, chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016 - 2020.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.