(ĐTCK) Cập nhật của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, từ đầu năm đến ngày 20/9, ước các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 11,02 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên, dòng vốn FDI đăng ký trong 9 tháng giảm nhẹ, khi vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm là hơn 16,4 tỷ USD, bằng 95,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành, lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có 767 dự án đầu tư đăng ký mới và 608 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là hơn 12,1 tỷ USD, chiếm 73,9% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 9 tháng.

Các lĩnh vực tiếp theo thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư là kinh doanh bất động sản; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ...

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.