Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt trên 28.500 ha, tỷ lệ lấp đầy 49%; riêng các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%.
Theo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến hết tháng 6/2016, cả nước có 16 khu kinh tế được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước là 814.792 ha và 313 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 88.000 ha. Trong đó, diện tích đất khu công nghiệp có thể cho thuê đạt 60.000 ha, chiếm khoảng 68% tổng diện tích đất tự nhiên.

Đến nay đã có 218 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên gần 60.000 ha và 95 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 28.000 ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê đạt trên 28.500 ha, tỷ lệ lấp đầy 49%. Riêng các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 70%.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, hơn 300 dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 5,1 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được gần 450 dự  án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 14.500 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, nhìn chung tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế khá ổn định với tổng doanh thu hơn 55 tỷ USD (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 45% kế hoạch năm 2016). Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt trên 25 tỷ USD (bằng 90% cùng kỳ năm 2015 và chiếm 47% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 6 tháng đầu năm 2016).

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.