49.197 m2 đất thuộc Dự án nhà máy gạch Block nhẹ của Công ty CP Xi măng ACC-78 tại xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa bị UBND tỉnh này quyết định thu hồi.     

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty CP Xi măng ACC-78 cho Công ty CP ACC-78 thuê đất tại thôn Nhị Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Xát đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 199/TTr-STNMT ngày 17/6/2016.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định thu hồi 49.197 m2 đất đã được UBND tỉnh cho Công ty CP Xi măng ACC-78 thuê để thực hiện Dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch Block nhẹ tại xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, do dự án này đã chấm dứt toàn bộ hoạt động theo đề nghị của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đồng ý cho Công ty CP ACC-78 thuê 50.249,2 m2 đất tại thôn Nhị Hà, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng trụ sở và cửa hàng giới thiệu sản phẩm, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng không nung và bóc gỗ, ép ván và ván mỏng khác...

Theo Quyết định thời hạn cho thuê dất được tính kể từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 25/8/2065, đồng thời đơn vị thuê đất có trách nhiệm quản lý, sử dụng đất đúng với vị trí và mục đích đất được thuê, nộp phí, lệ phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định cụ thể mốc giới  và bàn giao đất cho Công ty CP ACC-78.

baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.