Bộ trưởng Bộ Giao thông vừa ký quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường Mường Nhé - Pắc Ma đoạn Km43 - Km 81+113,33 tỉnh Lai Châu.      

Cụ thể, Bộ Giao thông duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đường Mường Nhé - Pắc Ma đoạn Km43 - Km 81+113,33 tỉnh Lai Châu, như sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu ước tính (triệu đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 14: Khảo sát, thiết kế phần bổ sung kiên cố rãnh dọc và lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

130

Chỉ định thầu rút gọn

Quý II năm 2016

Trọn gói

01 tháng

2

Gói thầu số 15: Kiên cố rãnh dọc và lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

10.700

Đấu thầu rộng rãi, 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Theo đơn giá cố định

04 tháng

3

Gói thầu số 16: Tư vấn giám sát thi công xây dựng kiên cố rãnh dọc và lắp đặt hệ thống an toàn giao thông.

270

Chỉ định thầu rút gọn

Quý II năm 2016

Trọn gói

Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 15

Dự án đường Mường Nhé - Pắc Ma đoạn Km43 - Km 81+113,33 tỉnh Lai Châu do Sở GTVT Lai Châu làm chủ đầu tư; Tổng mức đầu tư: 587,6 tỷ đồng. Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ.

Giá các gói thầu là tạm tính, đề nghị Sở GTVT Lai Châu có trách nhiệm triển khai các thủ tục để phê duyệt xác định chính xác dự toán các gói thầu theo quy định trước khi triển khai các bước tiếp theo làm cơ sở lựa chọn nhà thầu.

Theo Anh Minh
baodautu.vn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.