(ĐTCK) Trong 8 tháng đầu năm 2016, Singapore là nước dẫn đầu khu vực ASEAN với 127 dự án cấp mới và 59 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,675 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực tại Việt Nam. 

Cụ thể, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, 8 tháng đầu năm nay, đã có 208 dự án cấp mới từ các nước khu vực ASEAN vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,23 tỷ USD và 99 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 536,7 triệu USD. Tổng cộng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các nước ASEAN vào Việt Nam là 2,768 tỷ USD.

Trong đó, Singapore là nước dẫn đầu với 127 dự án cấp mới và 59 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 1,675 tỷ USD, chiếm 60,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực tại Việt Nam.

Tiếp theo là Thái Lan (414 triệu USD, chiếm 14,9%); Malaysia (376,7 triệu USD, chiếm 13,6%); Brunei (275 triệu USD, chiếm 9,9%). Một số dự án còn lại thuộc Indonesia, Lào và Campuchia.

Các dự án của các nước khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo với 63 dự án cấp mới và 54 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đạt 1,45 tỷ USD, chiếm 52,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đó là bất động sản, các lĩnh vực cấp nước và xử lý chất thải, nghệ thuật vui chơi, giải trí.

Hiếu Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.