- Thời gian: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau bằng văn bản

- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau bằng văn bản.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.