- Thời hạn thực hiện: Dự kiến thứ tư, ngày 25/06/2014

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của ORS

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.