- Thời gian: Dự kiến từ sau trung tuần tháng 04/2017

- Địa điểm tổ chức:  Dự kiến tại Tp. Hà Nội (Ngân hàng sẽ thông báo sau trong Thư mời họp).

 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.