Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS – HNX)

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.