- Thời gian: 08h00’, ngày 11/04/2017

- Địa điểm tổ chức:  Địa điểm tổ chức sẽ được Công ty thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.