- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 23/03/2017.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội chính thức sẽ được ghi rõ và cụ thể trong Thư mời gửi đến Quý cổ đông).
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.