- Thời gian thực hiện:Dự kiến ngày 31/03/2017.
- Địa điểm thực hiện:Sẽ thông báo cụ  thể trong giấy mời họp.
 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.