- Thời gian: 16/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Tổ chức phát hành sẽ thông báo theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông.

 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.