- Thời gian: Dự kiến ngày 25/04/2017

- Địa điểm tổ chức: tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.

 
 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.