- Thời gian thực hiện: 16/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Pleiku, Gia Lai. Công ty sẽ thông báo cụ thể đến cổ đông trên thư mời ĐHCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.