- Thời gian: Dự kiến ngày 10/04/2017.

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Trụ sở ORS.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.