- Thời gian: 07/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Tại thành phố Hà Nội (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông).

 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.