- Thời gian thực hiện:  bắt đầu lúc 08 giờ, Thứ Sáu, ngày 15/04/2016

- Địa điểm thực hiện: địa điểm tổ chức sẽ được Công ty thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.