- Thời gian: Dự kiến ngày 24/03/2017 

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ gửi thông báo sau tới các cổ đông.

 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.