- Thời gian: Ngày 21/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Tổ chức phát hành sẽ thông báo khi gửi thư mời cho cổ đông.

 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.