- Thời gian thực hiện: Dự kiến 06/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.