- Thời gian: Ngày 28/3/2016
- Địa điểm: Tại Công ty cổ phần VIMECO (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo theo giấy mời).
 
 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.