- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2016, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Hội trường của Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.