- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Dự kiến tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tới cổ đông sau).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.