- Thời gian thực hiện: Dự kiến ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 28/04/2016. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.