Thời gian: 10/03/2016

Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo Thư mời họp sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.