Thời gian: 15/03/2016

Địa điểm: Dự kiến tại phòng họp Mimosa, khách sạn Cendeluxe, 02 Hải Dương, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.