- Thời gian thực hiện:  28/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau đến các cổ đông và công bố thông tin trên các phương tiện đại chúng theo luật định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.