- Thời gian: 14/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại 1174 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội (địa điểm họp chính thức sẽ được gửi thư thông báo đến các cổ đông).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.