- Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.