- Thời gian: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông.

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.