- Thời gian thực hiện: 27/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo giấy mời họp tới cổ đông và thông báo trên Website của Công ty

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.