- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 - 100 đường Thi, Thành phố Thanh Hóa.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.