- Thời gian: Dự kiến ngày 15/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – 187 Giảng Võ, Hà Nội.

 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.