- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Hưng Gia Trần, Đà Nẵng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.