(ĐTCK)

Thời gian: 19/03/2016

Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.