- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 26/04/2016.

- Địa điểm thực hiện:  Công ty cổ phần Nhựa Đà Nẵng – 371 Trần Cao Vân, Đà Nẵng.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.