- Thời gian: Dự kiến ngày 05/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.

 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.