- Thời gian:  Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp

- Địa điểm tổ chức:   Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp 

 
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.