- Thời gian: Dự kiến ngày 25/03/2017

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.