- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Rạp Hồng Hà, 51 đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.